KONFERENCJA

Przeszklone wieżowce – trendy w projektowaniu i wykonawstwie
7-8 grudnia 2017, Centrum Konferencyjne Mrówka, Warszawa

 

 

Rejestracja zamknięta.

 

 

 

GRUPA WYDAWNICZA EURO-MEDIA
mv 300x90
Euro-Media Sp. z o.o
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 92.000 PLN
KRS: 0000037549, NIP: 527-10-32-032
ul. Rosoła 10a, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@euro-media.pl
www.euro-media.pl
mv 300x90
MediaFachowe Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: 5.000 PLN
KRS: 0000692079, NIP: 951-24-44-176
ul. Rosoła 10a, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@mediafachowe.pl
www.mediafachowe.pl
 
REJESTRACJA, INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

Agnieszka ROGUSKA

tel.: kom. (+48) 698 455 355 , e-mail: a.roguska@swiat-szkla.pl

Anna SZATKOWSKA

tel.:  (+48) 22 53 53 062 , e-mail: a.szatkowska@swiat-szkla.pl

 

WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI, PAKIETY SPONSORSKIE

Agnieszka ROGUSKA

tel.: kom. (+48) 698 455 355 , e-mail: a.roguska@swiat-szkla.pl

 

TEMATYKA KONFERENCJI, ASPEKTY MERYTORYCZNE

Krzysztof ZIELIŃSKI Redaktor Naczelny

tel. kom. (+48) 605 890 789 , e-mail: k.zielinski@swiat-szkla.pl

Wojciech KOŁODZIEJSKI Sekretarz Redakcji

tel. (+48) 22 53 53 062 , e-mail: w.kolodziejski@swiat-szkla.pl